top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIE

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego phgolf.pl, zwanego dalej Serwisem.

1. Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, jest firma PH Golf s.c. z siedzibą główną: Polska, 85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 8 (NIP: 554-039-55-36) zwana dalej Administratorem.
2. Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.
3. Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zadane pytanie.
4. Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do:
- wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
- przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych,
- złożenia skargi do organu nadzorczego.
5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody.
6. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
7. Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.
8. Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.
9 Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude);
- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (PrTel);
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (RODO).

 

Kontakt

Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: phgolf@o2.pl.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.
Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

 


Polityka wykorzystywania plików cookies
1. Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

2. Serwis internetowy phgolf.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
3. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:
- zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika
- tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań Użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika
- wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do Użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy
- wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań użytkowników i ich zachowań w sieci
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności serwisu internetowego.

 

Kontakt

Pytania dotyczące polityki wykorzystywania plików cookies należy kierować na adres: phgolf@o2.pl.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce wykorzystania plików cookies.
Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

 


Zasady bezpieczeństwa
1. Użytkownik serwisu internetowego powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową "firewall".
2. Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.
3. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą np. telefonicznie.
4. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
5. Użytkownik serwisu korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

bottom of page